טלית כיפה ונרטיק

45X185 ס"מ

מס' קטלוגי 121-1

Share