מזוזת זכוכית מלבן

12 ס"מ

מס' קטלוגי משמאל לימין 518- 5 6 7 16 6 15 32                                         

Share