מזוזות זכוכית

12 ס"מ

מס' קטלוגי משמאל לימין 527- 6 7 8  524- 5 6 7

Share