מזוזת כתר פיוטר/פליז

12 ס"מ

מס' קטלוגי  משמאל לימין  547- 1 2 3 4 5 6

Share