מזוזת קשת

8 ס"מ

מס' קטלוגי משמאל לימין 10 9 8 7

Share