מזוזות מתכת חדשות

904 – 12 ס"מ            905 – 15 ס"מ

מס' קטלוגי   משמאל לימין  23 22 21 20 19 18

Share