מזוזות מתכת חדשות

904 – 12 ס"מ            905 – 15 ס"מ

מס' קטלוגי   משמאל לימין  4 3 2 1

Share