חנוכיה מפותלת

 גדולה

38X12 ס"מ

מס' קטלוגי 307245-7

קטנה

28X10 ס"מ

מס' קטלוגי 307244-7

Share